0
TOP

Napokon nova sportska dvorana u gradu Hvaru

3 minute read
Save

Nakon desetljeća pregovaranja

Napokon je krenulo projektiranje nove sportske dvorane u gradu Hvaru, na lokacji Šamoreta Dolac. Za vas koji ne poznajete kvartove ovog malog grada, to je onaj dio kad se spuštate u grad, takozvane zelene površine netom prije parkinga. Zapravo idealna lokacija za ovakav pothvat, jer sad izgleda kronično neuredno. Grad Hvar trenutno ima jednu manju dvoranu u sklopu Osnovne škole, ali zbog velikog interesa koristi se i sportska dvorana u Jelsi. U sklopu novog sportskog centra, školarci i brojne sportske udruge otoka trebali bi dobiti puno veći prostor za sportske aktivnosti.

dvorana hvar

Idejni projekt vrijedan 26.500,00 EUR

Prema sažetku za javnu raspravu urbanističkog plana kojeg sam pronašla, izrađenog od strane Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu dvorana je ozbiljan zalogaj. Spominju se mala i velika sportska igrališta, ali i dvorana za vodene sportove koja je prijeko potrebna jer na Hvaru trenutno takva ne postoji. Što će točno biti u novom sportsko-rekreacionom centru raspoređenom na 22,5 ha, vidjeti ćemo nakon što projektiranje dvorane bude gotovo.

sportska dvorana u hvaru
sportska dvorana u hvaru

Nove prilike za otočane

Za projektiranje Idejnog projekta sportske dvorane na Dolcu odabran je NOP Studio d.o.o. iz Zagreba, projektanta Ivana Galića. Odličan odabir sudeći po nominacijama UAH-e i nagradama upravo za objekte sportske i javne namjene. Sudeći po rekacijama na općinskim društvenim mrežama, hvarani se vesele novoj dvorani, ali s dozom skepse – hoće li se to ipak i dogoditi? Strpljen, spašen.

Uvik na treso, M.

Vidi još